ביטוח מושבים

מיוחד בשי משב!
הקיבוצים והמושבים השיתופיים עוברים בשנים האחרונות תהליכי שינויים דרמטיים ומכאן שינויים מבניים משמעותיים הן במישור המשפטי והן במישור התיפעולי ביחס שבין האגודות לחברים.
שינויים אלו מצריכים בניית מערכי ביטוח מקצועיים שיותאמו לצרכים החדשים והחשיפות השונות הנגזרות מכך.
חברתנו מתמחה בתחום ביטוח מושבים ומלווה את מגזר המשקים תוך בניית מערכי ביטוח שהותאמו לכל משק בנפרד ולצרכיו הייחודיים..
נשמח להעמיד לרשותכם את הצוות המקצועי של משרדינו הן לבחינת מערכי הביטוח הקיימים והן למתן הצעות לשיפורים ו/או לתכניות ביטוח אלטרנטיביות.
תחומי הביטוח המרכזיים הם כוללים:
 ביטוחי רכוש המשק.
 ביטוחי חבויות המשק.

עבור אל:
ביטוח דירה
ביטוח לעסק
ביטוח מושבים
ביטוח רכב
צור קשר

ביטוח עם שי משב
ביטוחי רכב
ביטוח דירות
ביטוח עסקים
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח חבות המוצר
ביטוח קבלנים
ביטוחים מיוחדים נוספים לעסקים ומוסדות

צרו עמנו קשר
כתובתנו: רח' בן גוריון 13, בני-ברק
טלפון: 03-6151615