ביטוח רכב

השימוש בכלי הרכב שבבעלותך טומן בחובו חשיפה לסיכונים רבים, כגון: גניבה או פריצה לרכב, פגיעה עקב תאונה ונזק שנגרם לרכוש או, חלילה, פגיעה גופנית למצויים ברכב ולאחרים מחוץ לו.
חשוב מאד להתאים את הכיסוי הביטוחי הנובע מהשימוש ברכב בכדי שאתם תקבלו הגנה מתאימה בפני כל הסיכונים להם תהיו חשופים.

ביטוח חובה

הוראות החוק מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי. ביטוח חובה נועד לכיסוי נזקי גוף בלבד וזאת כתוצאה משימוש ברכב מנועי. עפ”י פקודת ביטוח רכב מנועי.

ביטוח צד ג’ רכב:

ביטוח צד ג’ מכסה חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח.

ביטוח מקיף לרכב:

ביטוח רכב מקיף בראש ובראשונה כולל בבסיסו את ביטוח צד ג’ ובנוסף מורחב בכיסויים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה, גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון. הפוליסה גם מורחבת לכסות הוצאות (מוגבלות בסכום) להגנה משפטית וכן הוצאות לגרירת הרכב ממקום האירוע למוסך הקרוב.

הרחבות נוספות:

ההרחבות שניתן לרכוש ביטוח רכב צד ג':
• גרירה
• שמשות
• רדיו טייפ
• הרחבות ביטוח צד ג’ בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
• הגנה משפטית
• ביטול השתתפות עצמית
ההרחבות שניתן לרכוש ביטוח רכב מקיף:
• גרירה
• שמשות
• רדיו טייפ
• רכב חלופי
• הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
• אביזרים נוספים
• רכב חדש תמורת ישן

עבור אל:
ביטוח דירה
ביטוח לעסק
ביטוח מושבים
ביטוח רכב
צור קשר

ביטוח עם שי משב
ביטוחי רכב
ביטוח דירות
ביטוח עסקים
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח חבות המוצר
ביטוח קבלנים
ביטוחים מיוחדים נוספים לעסקים ומוסדות

צרו עמנו קשר
כתובתנו: רח' בן גוריון 13, בני-ברק
טלפון: 03-6151615